Voorstel PE Vlaams-Brabant wordt verdaagd door NAV van de KBDB!

PE Vlaams-Brabant heeft een voorstel ingediend voor de nationale algemene vergadering KBDB van vrijdag 20 januari. Het voorstel werd ingediend door de PE Vlaams-Brabant nadat dit zo goed als UNANIEM was goedgekeurd op de algemene vergadering van PE Vlaams-Brabant. De Vlaams-Brabantse lokalen wilde dit op de agenda plaatsen van de nationale algemene vergadering omdat met dit reglement de lokalen zo goed als monddood worden gemaakt en het haast onmogelijk is om hierdoor sportieve voorstellen in te dienen. Het was uitkijken naar deze vergadering om te zien wat nationaal zou doen met dit voorstel………..

Blijkbaar ligt deze materie toch gevoelig en werd dit punt verdaagd naar een, hopelijke, volgende nationaal algemene vergadering? Moeten de lokalen dan toch zwijgen in de toekomst? Heeft men bang dat de lokalen (te veel) inspraak zouden hebben? Waar is het open huis waar men zou over sprak in het verleden?

Het gaat over onderstaande aanpassing aan het reglement.

Art. 29 §7 – Voorstel PE Vlaams-Brabant
Om op de definitieve dagorde van de algemene vergadering te worden geplaatst, dienen de
voorstellen gedaan te zijn, hetzij door het comité van de PE/SPE, hetzij door één of meer
aangeslotenen bij de KBDB In dit geval zullen de voorstellen meeondertekend zijn door de leden
van het hoofdbestuur (voorzitter, secretaris, schatbewaarder) van éénvijfde ééntwintigste van
de bij de PE/SPE aangesloten duivenliefhebbersverenigingen. …
Het onderzoek van het voorstel wordt verdaagd

We willen toch benadrukken dat PE Vlaams-Brabant alvast de moeite heeft gedaan om dit op de agenda te plaatsen, hopelijk keurt de top van de KBDB dit punt goed op de volgende nationale algemene vergadering zodat ze op deze manier de lokalen meer betrekken bij de sportieve organisatie!

Dit vind je misschien ook leuk...

Geef een antwoord